ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

Các Điều khoản dịch vụ này có hiệu lực vào ngày 27 tháng 3 năm 2019

 1. Điều khoản và Điều kiện

Chào mừng đến với trang EVENTTOP.vn. Các Điều khoản dịch vụ này ("Điều khoản và điều kiện") chi phối mọi quyền truy cập và / hoặc sử dụng trang web EVENTTOP.vn và các trang mạng xã hội có liên quan và các ứng dụng liên quan trên thiết bị di động ("Trang web") do Công ty TNHH Du lịch Kỳ nghỉ Toàn cầu (G.H.T / GHT) sở hữu và vận hành. ("EVENTTOP", "chúng tôi", GHT, G.H.T hay hoặc "chúng tôi") bởi bất kỳ khách hàng nào ("Khách,"”Người dùng” hoặc "bạn"). Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Trang web, bạn đồng ý rõ ràng với các Điều khoản và Điều kiện này và tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành điều chỉnh Trang web. Xin vui lòng đọc thật cẩn thận.

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN TRỌNG TÀI PHÂN XỬ: KHI BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, XIN VUI LÒNG XEM XÉT CẨN THẬN ĐIỀU 20 "GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP" DƯỚI ĐÂY ĐỂ BIẾT CHI TIẾT VỀ TRỌNG TÀI PHÂN XỬ.

 1. Điều kiện thay đổi

EVENTTOP có quyền thay đổi hoặc ngừng bất kỳ nội dung hoặc tính năng nào của Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, nội dung, giờ khả dụng và thiết bị cần thiết để truy cập hoặc sử dụng bất cứ lúc nào. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho việc sử dụng Trang web của Khách hàng hoặc bất kỳ phần nào trong đó hoặc áp đặt các điều kiện mới, bao gồm, nhưng không giới hạn, thêm phí và phí sử dụng bất cứ lúc nào. Những thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa sẽ có hiệu lực ngay khi có thông báo, có thể được đưa ra bằng các phương tiện bao gồm, nhưng không giới hạn, đăng trên Trang web, hoặc bằng thư điện tử hoặc thông thường, hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác mà Khách có được thông báo về nó. Bất kỳ việc sử dụng Trang web nào của Khách dùng sau thông báo đó sẽ được coi là sự chấp nhận của Khách đối với những thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung đó. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện được cập nhật, thì, trừ khi được quy định khác trong Mục 20 (f) "Hiệu lực của các Thay đổi đối với Trọng tài", bạn không được sử dụng Dịch vụ nữa.

 1. Truyền thông điện tử

Khi bạn truy cập Trang web hoặc gửi email cho chúng tôi, bạn đang liên lạc với chúng tôi bằng truyền thông điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin điện tử từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua email hay các mạng xã hội khác hoặc bằng cách đăng thông báo trên Trang web này. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào mà các thông tin liên lạc đó được viết thành văn bản.

 1. Quyền riêng tư

Vui lòng xem thêm Chính sách Bảo mật” của chúng tôi để hiểu các thông lệ về quyền riêng tư của EVENTTOP.

 1. Tổ chức sự kiện

EVENTTOP bán vé và hỗ trợ sự kiện hoặc dịch vụ giải trí thay mặt cho các địa điểm giải trí, nhà quảng bá và các nhà tổ chức khác ("Sự kiện"). Vé và sự kiện tuân theo các điều khoản, điều kiện và chính sách của nhà tổ chức thuộc bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các Sự kiện, bao gồm mọi thay đổi về thời gian, địa điểm hoặc địa điểm Sự kiện hoặc hủy bỏ Sự kiện của các nhà tổ chức thuộc bên thứ ba. Chúng tôi không trực tiếp lên giá hoặc trực tiếp sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho Sự kiện. Tất cả các giao dịch mua vé & dịch vụ du lịch được thực hiện thông qua Trang web của chúng tôi là hoàn tất dịch vụ. Nếu Sự kiện bị hủy bởi nhà tổ chức hoặc nhà cung cấp dịch vụ, hãy gửi email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu khoản hoàn trả có sẵn theo các điều khoản và điều kiện của nhà tổ chức hay nhà cung cấp dịch vụ. Đôi khi chúng tôi có nhiều lựa chọn hơn vào những thời điểm khác, vì vậy bạn nên liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt và chúng tôi sẽ tìm ra những phương án giải quyết tối ưu. Bạn thừa nhận trách nhiệm và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn tham gia bất kỳ Sự kiện nào.

 1. Nội dung

"Nội dung" có nghĩa là bất kỳ thông tin liên lạc, văn bản, bài viết, hình ảnh, hình ảnh, âm thanh và tất cả các tài liệu và thông tin mà bạn tải lên hoặc truyền qua Trang web hoặc người dùng khác tải lên hoặc truyền tải, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bài đăng nào trên diễn đàn. Bạn cấp cho EVENTTOP và những người cấp phép, người kế thừa và chuyển nhượng của chúng tôi, một quyền không độc quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, có thể cấp phép, có thể chuyển nhượng, trên toàn thế giới, miễn phí, trả tiền, sử dụng, tái sản xuất, gắn, sửa đổi, dịch thuật, định dạng lại, tạo các tác phẩm phái sinh từ, giới thiệu vào lưu hành, xuất bản, phân phối, bán, cấp phép, cấp phép, chuyển nhượng, thuê, cho thuê, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai hoặc cung cấp quyền truy cập, phát sóng, nhập vào bộ nhớ máy tính, tất cả Nội dung và sửa đổi và công cụ phái sinh của chúng, mà không có bất kỳ bồi thường cho bạn. Không có Nội dung nào sẽ phải chịu bất kỳ nghĩa vụ nào, cho dù là bảo mật, quy kết hay nói cách khác, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ Nội dung nào. Bạn đồng ý rằng bạn không được tải lên hoặc truyền tải trên hoặc thông qua Trang web bất kỳ Nội dung nào của bất kỳ bên thứ ba nào khác.

EVENTTOP không, và không thể, sàng lọc trước hoặc giám sát tất cả Nội dung. Tuy nhiên, đại diện của chúng tôi có thể theo dõi và/hoặc ghi lại thông tin liên lạc của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn, trò chuyện và bài đăng trên diễn đàn) khi bạn đang sử dụng Trang web và bạn đồng ý cung cấp sự đồng ý không thể hủy bỏ của mình đối với việc theo dõi và ghi âm đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn không mong đợi quyền riêng tư liên quan đến việc gửi bất kỳ Nội dung nào. EVENTTOP không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ Nội dung nào. EVENTTOP có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, toàn quyền quyết định chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào. EVENTTOP bảo lưu quyền, mọi lúc và theo quyết định riêng của mình, tiết lộ bất kỳ Nội dung nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, trò chuyện và/hoặc bài đăng trên diễn đàn) cho bất kỳ lý do nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, (a) để tuân thủ luật pháp hiện hành , quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ nào; (b) để thực thi các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác; (c) để bảo vệ các quyền và biện pháp pháp lý của EVENTTOP; (d) để ngăn chặn tổn hại cho người khác; hoặc (e) để báo cáo tội phạm hoặc hành vi tấn công khác.

 1. Hạn chế chung

Khách chỉ được sử dụng Trang web cho mục đích hợp pháp. Khách không được đăng hoặc truyền qua Trang web bất kỳ tài liệu nào: (i) vi phạm hoặc xâm phạm dưới bất kỳ hình thức nào đối với quyền của người khác; (ii) là bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, nói xấu, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, thô tục, tục tĩu, thô tục hoặc nói cách khác là phản cảm; (iii) khuyến khích các hành vi sẽ cấu thành tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật nào; hoặc (iv) có chứa quảng cáo hoặc bất kỳ sự chào mời nào liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ, trừ khi EVENTTOP phê duyệt rõ ràng tài liệu đó trước khi truyền tải. Bất kỳ hành vi nào của Khách mà EVENTTOP xác định làm hạn chế hoặc ngăn cấm các Khách khác sử dụng hoặc thưởng thức Trang web hoặc bất kỳ tính năng hoặc dịch vụ nào của Trang web đều bị nghiêm cấm. Khách đồng ý thêm:

• sử dụng Trang web (1) để gây hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào, (2) để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc nói cách khác xuyên tạc mối liên kết của bạn với một người hoặc tổ chức, (3) cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ cách nào không được các Điều khoản và Điều kiện này cho phép, (4) cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế nào, (5) để cung cấp hỗ trợ vật chất hoặc tài lực (hoặc che giấu hoặc ngụy trang bản chất, vị trí, nguồn hoặc quyền sở hữu của hỗ trợ vật chất hoặc tài lực) cho bất kỳ tổ chức nào được chỉ định bởi chính phủ Việt Nam hoặc các quốc gia nơi tổ chức sự kiện là một tổ chức khủng bố, hoặc (6) để theo dõi hoặc quấy rối người khác;

• giả mạo tiêu đề hoặc thao túng các số nhận dạng để ngụy trang nguồn gốc của bất kỳ Nội dung nào;

• xóa mọi thông báo độc quyền khỏi Trang web; nguyên nhân, cho phép hoặc cho phép sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh hoặc dịch bất kỳ Nội dung nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của EVENTTOP;

• cố gắng hack Trang web, hoặc đánh bại hoặc khắc phục bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được EVENTTOP triển khai liên quan đến Trang web và / hoặc dữ liệu được truyền, xử lý hoặc lưu trữ bởi EVENTTOP;

• cố gắng thu thập hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào về hoặc liên quan đến những người dùng khác của Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào;

• tham gia vào việc quét web, quét cơ sở dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động nào khác nhằm mục đích lấy Nội dung, dữ liệu hoặc thông tin khác từ Trang web cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc sử dụng Trang web theo các Điều khoản và Điều kiện cho phép rõ ràng; thực hiện mọi tìm kiếm hoặc truy vấn tự động của Trang web hoặc của bất kỳ Nội dung nào; hoặc, không giới hạn những điều đã nói ở trên, phá vỡ một biện pháp bảo mật, hệ thống kiểm soát truy cập hoặc kiểm soát hoặc biện pháp công nghệ khác trên Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng để thực thi các giới hạn mua vé sự kiện đã đăng hoặc để duy trì tính toàn vẹn của các quy tắc đặt mua vé trực tuyến đã đăng;

• can thiệp hoặc làm gián đoạn Trang web hoặc bất kỳ máy chủ hoặc mạng nào được kết nối hoặc vận hành với Trang web, hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, quy trình, chính sách hoặc quy định nào của các mạng được kết nối hoặc vận hành với Trang web;

• sử dụng Dịch vụ cho mục đích thương mại, như bán vé, sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc mua vé qua Dịch vụ để bán lại; và / hoặc

• tham gia vào bất kỳ hành động hoặc hoạt động nào vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Mặc dù chúng tôi không bắt buộc phải giám sát quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có quyền làm như vậy cho mục đích vận hành Dịch vụ, để đảm bảo tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này và tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc các yêu cầu pháp lý khác. Chúng tôi có quyền điều tra các vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc hành vi ảnh hưởng đến Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể tham khảo ý kiến ​​và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để truy tố những người dùng vi phạm.

 1. Tài khoản và bảo mật

(a) Đủ điều kiện: Bạn phải chắc rằng bạn là người trưởng thành và có đủ quyền pháp lý để tham gia hợp đồng tại khu vực nơi bạn cư trú.

(b) Tài khoản: Để sử dụng các khía cạnh nhất định của Trang web, bạn sẽ phải đăng ký tài khoản ("Tài khoản") bằng cách hoàn tất quy trình đăng ký. Bạn phải hoàn tất quy trình đăng ký bằng cách cung cấp thông tin hiện tại, đầy đủ và chính xác (bao gồm cả địa chỉ email của bạn) khi được yêu cầu. Nếu thông tin liên hệ của bạn thay đổi, bạn đồng ý rằng bạn sẽ cập nhật kịp thời thông tin Tài khoản để phản ánh những thay đổi đó. Nếu bạn không, chúng tôi có thể phải tạm dừng hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn.

(c) Bảo mật tài khoản: Duy trì bảo mật tài khoản là rất quan trọng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu Tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho EVENTTOP ngay lập tức nếu bạn tin rằng tính bảo mật của mật khẩu Tài khoản của bạn đã bị xâm phạm.

(d) Chia sẻ hoặc chuyển tài khoản: Bạn không được chia sẻ hoặc chuyển bất kỳ Tài khoản nào. Bạn không được tiết lộ tên người dùng và mật khẩu cho người khác.

 1. Khuyến mãi

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cung cấp mã khuyến mãi, phiếu giảm giá, ưu đãi giới thiệu hoặc các ưu đãi tương tự khác giúp giảm giá liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là "Khuyến mãi"). Bạn đồng ý không cung cấp thông tin gian lận, sai lệch, gây hiểu lầm hoặc lừa đảo hoặc tạo Tài khoản lừa đảo, liên quan đến Chương trình khuyến mãi. Chương trình khuyến mãi có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung. Nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Khuyến mãi, chúng tôi có thể làm mất hiệu lực của bất kỳ khoản tín dụng, giảm giá hoặc khuyến khích nào khác mà bạn đã nhận được liên quan đến Chương trình khuyến mãi của chúng tôi hoặc chấm dứt tài khoản của bạn. Nếu Tài khoản của bạn nhận được giảm giá hoặc ưu đãi khác do lỗi, ví dụ do lỗi hoặc lỗi khác trong Dịch vụ, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể tự quyết định hủy hoặc đổi giảm giá hoặc đổi khuyến mại khác.

 1. Chấm dứt

(a) Chấm dứt Dịch vụ: Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn, theo quyết định của chúng tôi bất cứ lúc nào và không cần thông báo cho bạn.

(b) Hủy bỏ Dịch vụ (bởi bạn): Bạn có quyền hủy bất kỳ Tài khoản nào đã đăng ký với chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn trên Trang web hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi.

(c) Hiệu lực của việc chấm dứt hoặc hủy bỏ tài khoản: Nếu bạn tự nguyện chấm dứt Tài khoản hoặc làm Tài khoản mất hiệu lực, bạn có thể kích hoạt lại Tài khoản bất cứ lúc nào thông qua giao diện tài khoản trên Trang web. Các tài khoản bị chấm dứt bởi EVENTTOP cho bất kỳ hành động sai trái hoặc không hành động bao gồm, nhưng không giới hạn, vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, có thể không được kích hoạt lại vì bất kỳ lý do nào.

(d) Chấm dứt: Sau khi chấm dứt, ngừng hoặc hủy Dịch vụ hoặc Tài khoản của bạn, các Phần sau sẽ tồn tại: 6, 10 (d) và 15-21.

 1. Đối với Nhà tổ chức sự kiện

11.1. Thông tin cá nhân: Tất cả các Nhà tổ chức sự kiện phải có trách nhiệm với mọi thông tin cá nhân của mình thông qua hệ thống và dịch vụ của EVENTTOP.

11.2. Sáng tạo và xuất bản các sự kiện: Các sự kiện được công bố trên dịch vụ này được tạo ra nhằm giúp các Nhà tổ chức sự kiện sử dụng dịch vụ và quảng bá sản phẩm của mình. EVENTTOP không chịu trách nhiệm hoặc có lệ thuộc gì đối với các nội dung của sự kiện. Dịch vụ này nhằm cung cấp một nền tảng cho việc bán vé để tham gia sự kiện. Các Nhà tổ chức có trách nhiệm nộp thuế trên doanh thu bán vé.

11.3. Huỷ bỏ sự kiện: Nhà tổ chức sự kiện phải kịp thời liên lạc với EVENTTOP nếu họ muốn hủy bỏ sự kiện.

11.4. Thiết bị và kết nối Internet: Để kiểm soát người tham dự sự kiện tại địa điểm tổ chức, các Nhà tổ chức hoặc phải sử dụng máy tính để bàn, máy tính xách tay hoặc iPad kết nối với Internet. EVENTTOP sẽ cung cấp cho các Nhà tổ chức sự kiện thiết bị quét mã vạch và 1 người hỗ trợ trong ngày diễn ra sự kiện. Các Nhà tổ chức chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị hỗ trợ và mạng Internet để kết nối thiết bị.

11.5. Chi phí: Khi EVENTTOP xác nhận rằng các sự kiện đã được tổ chức, tổng tiền bán vé sau khi đã trừ phí sử dụng dịch vụ sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà Nhà tổ chức sự kiện yêu cầu. Các Nhà tổ chức chịu trách nhiệm trả phí phát sinh trong quá trình thanh toán.

11.6. Trong trường hợp sự kiện bị trì hoãn hoặc bị hủy: Sau khi trừ 50% phí dịch vụ, trong vòng 3 ngày kể từ ngày Nhà tổ chức thông báo trì hoãn hoặc hủy sự kiện, EVENTTOP sẽ thanh toán cho Nhà tổ chức toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé. Nhà tổ chức có trách nhiệm tự tiến hành liên hệ và hoàn trả tiền cho khách mua vé.

 1. Người mua vé

12.1. Mua vé: Với dịch vụ này, Nhà tổ chức sự kiện tạo ra sự kiện và vé, và giao việc bán vé cho EVENTTOP. Các Nhà tổ chức sự kiện chịu trách nhiệm quy định số lượng và giá vé.

12.2. Trao đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ vé: Vé đã được mua không được trao đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ vì bất kỳ lý do nào.

12.3. Giao dịch vé: Giao dịch được coi là hoàn thành khi bạn nhận được email xác nhận có kèm mã vạch từ EVENTTOP. Dịch vụ thanh toán sử dụng nền tảng được cung cấp bởi One Pay.

12.4. Quét mã kiểm soát vé: Vé sẽ được công nhận và xử lý tại địa điểm tổ chức sự kiện của Nhà tổ chức bằng cách xử lý hoặc xác nhận mã vạch gắn liền với hoặc vé mua hoặc tài khoản của Người mua vé.

12.5. Thanh toán và hoàn lại tiền: Các Nhà tổ chức sự kiện có trách nhiệm phải thông báo chính sách hoàn trả của mình với Người mua và hoàn lại tiền cho Người mua thông qua các trang web hay dịch vụ khác. Nếu Người mua mong muốn hoàn lại tiền thì phải gửi yêu cầu đến Nhà tổ chức. Tất cả các thông tin liên lạc hoặc tranh chấp liên quan đến việc hoàn lại tiền là giữa các Nhà tổ chức và Người mua và EVENTTOP sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ tình huống nào để hoàn lại tiền, sai sót trong việc hoàn tiền. Tất cả các thông tin liên lạc và các tranh chấp liên quan đến khoản bồi hoàn và hoàn lại tiền là giữa các Nhà tổ chức và Người mua và EVENTTOP sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản bồi hoàn của Người mua.

12.6. Mất vé: Nếu vé hoặc mã vạch bị mất (không bao gồm vé giấy), vé sẽ được EVENTTOP cấp lại. Tuy nhiên, vé đã được quét và soát tại một sự kiện sẽ không được phát hành lại dưới bất kỳ lý do nào.

12.7. Bán lại vé bất hợp pháp / Chạy chương trình khuyến mãi không xin phép: Việc bán lại, giả mạo hoặc làm nhiều bản sao vé là hành động sẽ dẫn đến việc chúng tôi có quyền tự động hủy bỏ vé mà không cần bồi thường. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc bạn mua vé tại một nguồn cung cấp khác và không vào cửa được. Ngoài ra, chúng tôi có quyền hạn chế hoặc từ chối quyền mua vé cho bất cứ ai mà chúng tôi xác định được đã vi phạm chính sách của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi không đảm bảo tính xác thực của vé mua từ bất kỳ đại lý bán lẻ bên thứ ba không được ủy quyền (chẳng hạn như các nhà môi giới cá nhân), chúng tôi khuyên bạn nên mua vé trực tiếp thông qua chúng tôi và các đối tác được ủy quyền để đảm bảo tính xác thực vé. Vé có thể không được sử dụng cho quảng cáo, khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng các cuộc thi hoặc, trừ khi văn bản uỷ quyền chính thức được đưa ra bởi chúng tôi, với điều kiện là ngay cả khi có sự đồng ý như vậy là được, bất kỳ việc sử dụng thương hiệu của chúng tôi và sở hữu trí tuệ khác là tùy thuộc vào sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

12.8. Sử dụng gian lận thẻ tín dụng / thẻ ngân hàng: Chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ vé nào có báo cáo hoặc bị nghi vấn khi mua bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ngân hàng ATM địa phương bị đánh cắp hoặc gian lận. Đối với giao dịch có nghi ngờ là gian lận trong việc sử dụng thẻ tín dụng, nếu Người mua vé không thể chứng minh rằng họ là một chủ thẻ thực hoặc chúng tôi không thể liên lạc với Người mua vé vì số điện thoại giả mạo hoặc email giả mạo được gửi khi thực hiện đặt hàng, chúng tôi sẽ hủy bỏ vé.

 1. Liên kết

(a) Liên kết từ Trang web: Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web được điều hành bởi các bên khác. EVENTTOP cung cấp các liên kết này đến các trang web khác vì sự thuận tiện và việc sử dụng các trang web này có nguy cơ của riêng bạn. Các trang web được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của EVENTTOP và EVENTTOP không chịu trách nhiệm về nội dung có sẵn trên các trang web khác. Các liên kết như vậy không ngụ ý xác nhận thông tin hoặc tài liệu của EVENTTOP trên bất kỳ trang web nào khác và EVENTTOP từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng các trang web được liên kết.

(b) Liên kết đến trang web: Trừ khi có quy định khác trong thỏa thuận bằng văn bản giữa bạn và EVENTTOP, bạn phải tuân thủ chính sách liên kết của EVENTTOP như sau: (i) sự xuất hiện, vị trí và các khía cạnh khác của liên kết có thể không gây tổn hại hoặc làm giảm thiện chí liên quan đến EVENTTOP và/hoặc tên và thương hiệu của người cấp phép, (ii) sự xuất hiện, vị trí và các thuộc tính khác của liên kết có thể không tạo ra diện mạo sai lệch mà tổ chức hoặc thực thể của bạn được tài trợ bởi, được liên kết với, được chứng thực bởi hoặc được liên kết với EVENTTOP, (iii) khi được người dùng chọn, liên kết phải hiển thị Trang web trên toàn màn hình và không nằm trong "khung" trên Trang web liên kết và (iv) EVENTTOP có quyền thu hồi sự đồng ý của mình đối với liên kết bất cứ lúc nào và trong tùy ý của nó.

 1. Các khiếu nại về vi phạm bản quyền

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại lý của nó và tin rằng nội dung được đăng trên Trang web vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng gửi thông báo cho Cán bộ chuyên trách về bản quyền của chúng tôi với thông tin sau:

• (a) chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền tác giả;

• (b) mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;

• (c) URL của vị trí trên Trang web chứa tài liệu mà bạn cho là đang vi phạm;

• (d) địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;

• (e) tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép; và

• (f) tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

Bạn có thể liên lạc với Cán bộ chuyên trách về bản quyền của chúng tôi qua email: hung.le@globalholidaytour.com. Vui lòng gửi thư cho Đại diện chuyên trách Bản quyền của Global Holiday Tour Co. Ltd qua đường bưu điện. Xin lưu ý rằng các tệp đính kèm không thể được chấp nhận tại địa chỉ email vì lý do bảo mật. Theo đó, bất kỳ thông báo vi phạm nào được gửi bằng điện tử với tệp đính kèm sẽ không được nhận hoặc xử lý.

 1. Vị trí

Trang web được điều hành bởi Global Holiday Tour tại Việt Nam. Khách có thể chủ động truy cập Trang web từ các địa điểm bên ngoài Việt Nam và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành.

 1. Trẻ em

Trang web này không hướng đến trẻ em dưới 12 tuổi và EVENTTOP không cố ý thu thập thông tin của trẻ em dưới 12 tuổi. Nếu bạn dưới 12 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho EVENTTOP.

 1. Sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung có trên Trang web này, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng icons, hình ảnh, clip âm thanh, file kỹ thuật số, phần tổng hợp dữ liệu và phần mềm, là tài sản của EVENTTOP hoặc nhà cung cấp nội dung của nó và được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam và quốc tế. Việc tổng hợp tất cả nội dung trên Trang web này là tài sản độc quyền của EVENTTOP và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế. Tất cả phần mềm được sử dụng trên Trang web này là tài sản của EVENTTOP hoặc các nhà cung cấp phần mềm của nó và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế.

EVENTTOP và logo EVENTTOP là nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của EVENTTOP. Việc sử dụng trái phép bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc logo EVENTTOP nào có thể vi phạm luật thương hiệu.

 1. Khước từ bảo hành

TRANG WEB VÀ MỌI SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI EVENTTOP TRÊN CƠ SỞ "KHẢ THI KHI ĐĂNG TIN". CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO BẤT K SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB NHƯ THÔNG TIN, NỘI DUNG, VẬT LIỆU, HOẶC SẢN PHẨM BAO GỒM TRÊN TRANG WEB CŨNG NHƯ CÁC SỰ KIỆN. KHÁCH ĐỒNG THUẬN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, HOẶC MỌI SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRANG WEB, HOẶC CÓ MẶT TẠI BẤT K SỰ KIỆN NÀO, ĐỀU CÓ RỦI RO CHO KHÁCH.

THEO LUẬT ÁP DỤNG HIỆN HÀNH, EVENTTOP TUYÊN BỐ, RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ NĂNG LỰC CÁC BÊN CÓ THỂ THÍCH HỢP VỚI CÁC MỤC TIÊU KHÁC NHAU MÀ KHÔNG XÂM PHẠM ĐẾN NHAU. EVENTTOP KHÔNG ĐẢM BẢO CÁC CHỨC NĂNG HOẶC TÍNH NĂNG CỦA TRANG WEB SẼ KHÔNG BỊ NGƯNG TRỆ, KHÔNG MẮC LỖI HAY CÁC KHIẾM KHUYẾT SẼ PHẢI ĐƯỢC CHỈNH SỬA NGAY. EVENTTOP KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC, NỘI DUNG HOẶC TÍNH KHẢ THI CỦA THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB HOẶC TRÊN TRANG WEB LIÊN KẾT TỪ TRANG WEB NÀY. EVENTTOP KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG BẠN S ĐƯỢC HÀI LÒNG VỚI CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ MÀ BẠN MUA TỪ TRANG WEB HOẶC BẤT K SỰ KIỆN NÀO BẠN MUA VÉ QUA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. EVENTTOP KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG TRANG WEB, MÁY CHỦ HOẶC EMAIL GỬI TỪ TRANG WEB SẼ KHÔNG VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN HẠI KHÁC.

 1. Giới hạn trách nhiệm

KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO EVENTTOP, HOẶC BẤT K CÁ NHÂN HOẶC MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN TRONG VIỆC TẠO, SẢN XUẤT, ĐĂNG KÝ HOẶC PHÂN PHỐI NỘI DUNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HỢP ĐỒNG HOẶC SAI SÓT (BAO GỒM SƠ SUẤT), TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC VỀ MẶT LÝ THUYẾT HỢP PHÁP HOẶC LÝ THUYẾT KHÁC CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, GAY GO HAY DO HẬU QUẢ PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, PHÁT SINH CHI PHÍ MUA SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐỂ THAY THẾ CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ MUA TỪ TRANG WEB, PHÁT SINH DO TRUY CẬP TRÁI PHÉP HAY SỬA ĐỔI DỮ LIỆU MÀ BẠN LÀM VỚI TRANG WEB, VỚI NGƯỜI DÙNG KHÁC HAY VỚI BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO.

MỘT SỐ QUYỀN THỰC THI KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI, MỘT SỐ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN. DO KHÔNG GIỚI HẠN VỚI CÁC PHẦN NÊU TRÊN, BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG EVENTTOP SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM HAY TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP (A)THƯƠNG TẬT HAY HƯ HỎNG – MẤT MÁT TÀI SẢN VỚI TẤT CẢ CÁC LÝ DO XẢY RA TRONG SỰ KIỆN; HOẶC (B)CÁC SỰ CỐ MẤT, MẤT CẮP HAY LÀM HƯ HỎNG CÁC VÉ, HAY LỖI CỦA BÊN THỨ BA CUNG CẤP VÉ HAY BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ TẶNG VÉ. TRONG CÁC SỰ KIỆN, EVENTTOP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MẶT PHÁP LÝ PHÁT SINH TỪ HAY CÓ LIÊN ĐỚI ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HAY TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB, TỪ BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP QUA TRANG WEB, HOẶC MỘT SỰ KIỆN, VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO SỰ KIỆN TRONG MƯỜI HAI (12) THÁNG TRƯỚC KHI XẢY RA SỰ CỐ DẪN ĐẾN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, NẾU BẠN CHƯA CÓ BẤT KỲ NGHĨA VỤ THANH TOÁN NÀO ĐỐI VỚI SỰ KIỆN, NHƯ ÁP DỤNG. NGƯỜI DÙNG / KHÁCH ĐỒNG Ý RẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG PHẦN NÀY SẼ ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC NỘI DUNG CỦA TOÀN TRANG WEB NÀY.

 1. Bồi thường

Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ EVENTTOP, các chi nhánh, cán bộ, cổ đông, đại lý và các đối tác và nhân viên khác của họ không bị tổn thất, thiệt hại, phán quyết, giải quyết, trách nhiệm, khiếu nại, yêu cầu, kiện tụng, chi phí và chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, phí và chi phí luật sư hợp lý) liên quan đến hoặc phát sinh từ việc sử dụng Trang web của Người dùng, bao gồm cả việc sử dụng Trang web để cung cấp liên kết đến trang web khác hoặc tải lên Nội dung hoặc thông tin khác lên Trang web, kết nối của bạn với Trang web hoặc bất kỳ tính năng nào của Trang web, việc bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác, bất kể bạn là thành viên hay chưa là thành viên của Trang web.

 1. Tranh chấp

Nếu có bất kỳ Tranh chấp nào (như được định nghĩa trong Mục 20) về hoặc liên quan đến Trang web, bằng cách sử dụng Trang web, Người dùng đồng ý rằng Tranh chấp sẽ được phán quyết bởi Trọng tài kinh tế, trọng tài và luật pháp mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật. Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Phần 20 "Giải quyết tranh chấp", Người dùng đồng ý rằng các tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thẩm quyền riêng đối với tất cả các Tranh chấp liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này mà Người dùng và EVENTTOP không bắt buộc phải phân xử và Người dùng đồng ý đến khi có quyết định mời tham dự của tòa án.

 1. Giải quyết tranh chấp

(a) Bắt buộc giải quyết tranh chấp qua Trọng tài: Mỗi chúng tôi đều đồng ý rằng mọi tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này hoặc vi phạm, chấm dứt, thi hành, giải thích hoặc hiệu lực của chúng hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung (gọi chung là "Tranh chấp") sẽ được giải quyết chỉ bằng cách thông qua Trọng tài đại diện tiến hành giải quyết tranh chấp. Bạn và EVENTTOP đồng ý rằng Trọng tài Việt Nam chi phối việc giải thích và thi hành các Điều khoản và Điều kiện này, và bạn và EVENTTOP đều từ bỏ quyền xét xử của bồi thẩm đoàn hoặc tham gia vào một vụ kiện tập thể. Điều khoản trọng tài này sẽ tồn tại khi chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện này.

(b) Ngoại lệ và từ chối: Như các trường hợp ngoại lệ giới hạn đối với Mục 20 (a) ở trên: (i) bạn có thể tìm cách giải quyết Tranh chấp tại tòa án nếu đủ điều kiện; và (ii) mỗi chúng ta đều có quyền tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc cứu trợ công bằng khác từ tòa án để ngăn chặn (hoặc gia nhập) hành vi xâm phạm hoặc chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ của chúng ta. Ngoài ra, bạn sẽ có quyền từ chối hoàn toàn trọng tài và kiện tụng bất kỳ Tranh chấp nào nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông báo bằng văn bản về mong muốn của bạn bằng cách gửi email tại global@globalholidaytour.com trong vòng ba mươi (30) ngày sau ngày đầu tiên xảy ra tranh chấp.

 1. Điều khoản chung

(a) Không hợp tác: Bạn đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, việc làm hoặc đại lý nào tồn tại giữa bạn và EVENTTOP do các Điều khoản và Điều kiện này hoặc việc bạn sử dụng Trang web.

(b) Chuyển nhượng: EVENTTOP có thể chỉ định các Điều khoản và Điều kiện này, toàn bộ hoặc một phần, cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vào bất kỳ lúc nào có hoặc không có sự đồng ý của bạn. Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc ủy thác bất kỳ nghĩa vụ nào theo các Điều khoản và Điều kiện này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của EVENTTOP và bất kỳ sự chuyển nhượng hoặc ủy quyền trái phép nào của bạn sẽ không có giá trị.

(c) Mức độ nghiêm trọng: Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì phần đó sẽ bị cắt đứt và phần còn lại của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được cung cấp đầy đủ hiệu lực.

(d) Phí luật sư / tòa án: Trong trường hợp bất kỳ vụ kiện nào được đưa ra bởi một trong hai bên liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này, bên thắng kiện trong vụ kiện đó sẽ có quyền thu hồi từ bên kia tất cả các chi phí hợp lý, phí luật sư và các chi phí khác phát sinh bởi bên thắng kiện đó trong các vụ kiện tụng.

(e) Không từ bỏ: Việc chúng tôi không thi hành bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không được hiểu là sự từ bỏ hiện tại hoặc tương lai của điều khoản đó, cũng như không ảnh hưởng đến quyền của bất kỳ bên nào trong việc thực thi mỗi điều khoản sau đó. Việc từ bỏ rõ ràng của chúng tôi về bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc yêu cầu nào của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không cấu thành từ bỏ bất kỳ nghĩa vụ nào trong tương lai để tuân thủ quy định, điều kiện hoặc yêu cầu đó.

(f) Thông báo: Tất cả các thông báo do bạn cung cấp hoặc được yêu cầu theo các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được lập thành văn bản và gửi đến: Global Holiday Tour Co. Ltd, 45 Đinh Tiên Hoàng St., Dakao - Dist. 1 - Thành phố Hồ Chí Minh - VIỆT NAM; Attn.: Mr. CEO.

(g) Biện pháp công bằng: Bạn đồng ý rằng EVENTTOP sẽ bị thiệt hại không thể khắc phục nếu các điều khoản của Điều khoản và Điều kiện này không được thi hành cụ thể, và do đó, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền, không giao kèo, bảo mật khác, hoặc bằng chứng về thiệt hại, đối với các biện pháp công bằng phù hợp đối với vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, ngoài các biện pháp khắc phục khác mà chúng tôi có thể có sẵn cho chúng tôi theo luật hiện hành.

(h) Toàn bộ thỏa thuận: Các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm các tài liệu được kết hợp rõ ràng bằng cách tham chiếu, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi đối với Trang web và thay thế tất cả các liên lạc trước hoặc đương thời, dù là điện tử, bằng miệng hoặc bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi đối với Trang web.