Điều khoản bảo mật

Sự riêng tư của bạn là cực kì quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi có một vài nguyên tắc cơ bản:

• Chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân trừ khi chúng tôi thực sự cần nó (chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp những thông tin như giới tính hoặc mức thu nhập của bạn mà không có lý do rõ ràng).

• Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ để vận hành doanh nghiệp của chúng tôi, tuân thủ với luật pháp, phát triển và cải thiện dịch vụ của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền của chúng tôi và quyền của bên thứ ba.

• Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân trên các máy chủ của mình trừ khi được yêu cầu cho hoạt động đang diễn ra của một trong các dịch vụ của chúng tôi.

• Trong các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi hướng đến mục tiêu giúp bạn đơn giản nhất có thể để kiểm soát những gì có thể hiển thị công khai (được các công cụ tìm kiếm nhìn thấy), giữ kín khi cần thiết và nếu có thể, chúng tôi sẽ xóa vĩnh viễn mà không lưu lại bất kỳ nơi đâu.

Đây là nội dung chính của chính sách bảo mật của chúng tôi kết hợp những nguyên tắc này. Chính sách này áp dụng cho tất cả các hoạt động và hoạt động của chúng tôi trên trang web. Chính sách này không áp dụng cho thông tin nhận dạng cá nhân có thể được thu thập bởi các trang web liên kết, tức là những trang web được cung cấp bởi phần cuối của các sự kiện hoặc một nền tảng phần mềm khác mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi (Global Holiday Tour Co. Ltd.) vận hành trang web này (www.eventtop.vn), chính sách của chúng tôi là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào có thể thu thập khi vận hành trang web của chúng tôi.

Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, chúng tôi thu thập thông tin phi cá nhân của loại trình duyệt web và máy chủ thường có sẵn, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày và giờ của mỗi lần yêu cầu khách truy cập. Mục đích của chúng tôi trong việc thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi và cải tiến phù hợp. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể phát hành thông tin nhận dạng phi cá nhân trong tổng hợp, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của chúng tôi hoặc bằng cách cho nhà quảng cáo biết số lượt xem trang web của chúng tôi cung cấp hoặc số lượng trung bình khách truy cập  trang web của chúng tôi trong tháng.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ IP (IP Address). Tuy nhiên, chúng tôi không sử dụng thông tin đó để xác định khách truy cập của mình và không tiết lộ thông tin đó, ngoài các trường hợp tương tự mà chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin nhận như được miêu tả dưới đây.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào trang web của chúng tôi chọn tương tác với chúng tôi theo những cách yêu cầu chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào bản chất của sự tương tác. Ví dụ: khách đăng ký thành viên thì thông tin chúng tôi cần rất đơn giản hoặc một khách truy cập tìm kiếm việc làm với chúng tôi sẽ cần cung cấp danh tính, thông tin liên hệ và thông tin khác liên quan đến đơn xin việc của họ. Trong mỗi trường hợp, chúng tôi chỉ thu thập những thông tin đó khi cần thiết hoặc phù hợp để hoàn thành mục đích tương tác của khách truy cập với chúng tôi. Chúng tôi không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả dưới đây. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với lời cảnh báo rằng điều đó có thể ngăn khách tham gia vào một số hoạt động liên quan đến trang web.

Thống kê tổng hợp

Chúng tôi có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web của chúng tôi. Chẳng hạn, chúng tôi có thể theo dõi các trang phổ biến nhất trên trang web. Chúng tôi có thể hiển thị thông tin này công khai hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, chúng tôi không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả dưới đây.

Sử dụng và bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho những nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của chúng tôi (i) cần biết thông tin đó để xử lý thay mặt hoặc cung cấp dịch vụ có sẵn tại hoặc thông qua trang web của chúng tôi, và (ii) đã đồng ý không tiết lộ cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết có thể được đặt bên ngoài quốc gia của bạn; bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chuyển thông tin đó cho họ. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân theo sự đồng ý rõ ràng được đưa ra trước bởi người cung cấp thông tin và được thông tin nhận dạng. Chúng tôi sẽ không thuê hoặc bán thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai, ngoại trừ liên quan đến việc bán hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc đáng kể tất cả tài sản của công ty chúng tôi cho một người hứa sẽ tôn trọng chính sách bảo mật này sau bán hoặc chuyển nhượng được hoàn thành.

Cookies

Cookie là một chuỗi thông tin mà một trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng trang web của họ và tùy chọn truy cập trang web của họ. Khách truy cập của chúng tôi không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, với nhược điểm là một số tính năng của trang web của chúng tôi có thể không hoạt động đúng nếu không có cookie.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên trang web của chúng tôi có thể được gửi cho người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi lần họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên dịch thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, cung cấp các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được bạn quan tâm nhất. Chính sách bảo mật này bao gồm việc chúng tôi sử dụng cookie và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào trên trang web của chúng tôi.

Thay đổi Chính sách bảo mật

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ trừ khi chúng tôi giới thiệu một dịch vụ mới có các yêu cầu thông tin khác nhau, chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật theo thời gian và theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này xem có bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật của chúng tôi không. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với thay đổi đó.

Khiếu nại

Nếu bạn cảm thấy rằng chúng tôi không tuân thủ Chính sách bảo mật này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào khác, trước tiên bạn nên liên hệ với chúng tôi, gửi cho Công ty TNHH Du lịch Kỳ Nghỉ Toàn Cầu / Event Top:

Ông Lê Tuấn Khánh Hùng

Global Holiday Tour (Vietnam) / EVENTTOP

45 Đinh Tiên Hoàng, Đakao

Quận. 1 - Thành phố Hồ Chí Minh - VIỆT NAM

Email: global@globalholidaytour.com

Chúng tôi sẽ cố gắng để phản hồi trong vòng 3 ngày, nếu không thể phản hồi ngay lập tức cho khách.